dinsdag, juni 28, 2005

Ondertussen ...

Tijdens het wachten op een bouwvergunning zitten wij (onze architecten eigenlijk) niet stil:

 • Op 24 mei 2005 is de firma Verbeke/Geotech langs geweest om een grondonderzoek (sondering) te doen.Ze hebben 3 maal geboord tot op ongeveer 9m diep. Blijkt dat we (aangevoerde) zandgrond hebben en dat het grondwater op 80 cm diep zit ongeveer. We hebben een uitgebreid verslag van de sondering gekregen ook. Een boekje van 30 bladzijden vol tabelletjes en wiskundige formules. De stabiliteitsingenieur zal de resultaten van het grondonderzoek gebruiken in zijn funderingsberekeningen.
 • De stabiliteitsingenieur hebben we ook al vastgelegd. Het is de firma Structor. Die zou nu moeten bezig zijn met de nodige berekeningen.
 • Een veiligheidscoördinator hebben we ook al (nv Archiline uit St.Kruis). Die is verplicht en moet voor de veiligheid van de bouwwerf zorgen. Ook moet hij een document maken dat achteraf ook nog kan gebruikt worden. De veiligheidscoördinator maakt drie documenten voor ons:
 1. Een Veiligheid en gezondheidsplan (VG) met daarin allerlei regeltjes en nuttige telefoonnummers.
 2. Ook een coördinatiedagboek. Dat zou steeds moeten aangevuld worden tijdens de werken.
 3. En ten slotte een postinterventie dossier.

De eerste twee documenten hebben wij al gekregen. Het post-interventiedossier nog niet. Normaal zouden we dat ook moeten krijgen denk ik...
Volgens Comodo (de architecten) zou de veiligheidscoördinator ook wekelijks de werf bezoeken.

Bouwaanvraag binnen

Op 25/5/2005 hebben we onze bouwaanvraag ingediend.

Wegens personeelsgebrek op de gemeente (op korte tijd 3 mensen weggegaan) zullen ze zeker om en bij de maximumtermijn van 75 dagen nodig hebben om een antwoord te formuleren. Dat wil zeggen dat we een antwoord verwachten rond 8 augustus 2005.
Het is een redelijk pakje documenten dat we hebben ingediend:
 • Een groot papier met plannen (grondplannen, gevelaanzichten, terreinprofiel, liggingsplan, inplantingsplan) (6 ex.)
 • Het aanvraagformulier (4 ex.)
 • Infoblad hemelwater (berekeningen over de opvang van hemelwater) (4 ex.)
 • Een beschrijvende nota (4 ex.)
 • K-waarde berekening (we hebben een K-waarde van 40, dat zou redelijk goed moeten zijn) (4 ex.)
 • Kopie van de machtiging van de gemeente voor het verleggen van de beek (4 ex.)

Het Plan

Hier volgt een zo beknopt mogelijk verslag van het ontstaan van het plan van ons huis.

Begin 2005, nog voor de verkavelingsaanvraag binnen is leggen we de eerste contacten om een plan te laten tekenen.

Als eerste nemen wij contact op met comodo architecten. We kennen hen via 'Mijn Huis, Mijn Architect' waarbij geselecteerde architecten een recent gebouwd huis openstellen tijdens een opendeurweekend.
In februari 2005 krijgen we al een eerste schetsontwerp zoals dat heet. Het is een huis met plat dak (zoals gevraagd), grote berging, veel licht.

In parallel contacteren wij ook een Sleutel op de deur firma om een plannetje te tekenen.De bedoeling was om de werkwijze te vergelijken, om zo te kunnen beslissen of we met een sleutel op de deur firma gaan werken of beginnen met architecten en losse aannemers.
De SOD firma stuurt echter enkel een verkoper en pas na veel aandringen wordt er een plannetje gemaakt met een van hun architecten.
Dat plannetje is er dan pas in december 2005, wanneer we net de goedkeuring voor de verkaveling gekregen hebben. Al bij al hebben we meer dan 7 maand moeten wachten op een plannetje. Als we het plannetje van hun gekregen hebben moeten we wel binnen de veertien dagen beslissen of we met hun bouwen of niet.
Het plannetje van de SOD firma is wel ok, maar de manier van werken (ons laten wachten, maar wel verwachten dat wij voor een belangrijke beslissing binnen de 14 dagen beslissen) geeft ons geen vertrouwen voor het verdere verloop van een bouw met de SOD firma.
We beslissen dan ook om met comodo verder te gaan.

Begin 2005 contacteren we comodo om een nieuw plannetje te maken, met een schuin dak deze keer (plat dak mag niet van de gemeente). Half maart 2005 is schetsontwerp 2 klaar. Een ingenieus plan waarbij comodo erin slaagt om binnen het budget en op een beperkte
grondoppervlakte en maximum aan ruimte te creeren. Nadeel is echter dat het geheel uit allemaal halve verdiepingen bestaat met veel korte trappen. De vele trappen zien we echter niet zitten (nu gevaarlijk voor kleine kindjes, later moeilijk als we oud worden) en door de halve verdiepingen zijn er ook nergens echt grote ruimtes. Dus vragen we comodo voor een aanpassing.

Eind april 2005 is ons 3e schetsontwerp klaar. Een huisje met twee verdiepingen en een mini zoldertje.. Tweede verdieping met schuine muren onder het dak. Dit ontwerp zien we wel zitten maar de raming van comodo is te duur. Toch nog enkele aanpassingen: badkamer
anders ingericht en huis halve meter korter maken.

Begin mei 2005 is schetsontwerp 4 klaar. Dit zal ons huisje worden! Nog enkele kleinigheidjes worden aangepast (deur wat verplaatsen, kamers boven anders indelen). Dit wordt half mei meteen in de bouwaanvraag verwerkt.
Toch nog een tweede versie van de bouwaanvraag nodig omdat het verleggen van de beek ook in de bouwaanvraag moet maar er nog niet inzit. Ook willen we een grotere regenwaterput (5000 liter ipv 3000 liter).

dinsdag, juni 21, 2005

Ons stukje bouwgrond

Ons stukje bouwgrond is 7,97 are groot.
Momenteel ligt er nog een beek op onze bouwgrond maar die gaat verplaatst worden naar het stuk grond van de ouders van Ilse.
Ook de grote treurwilg gaat spijtig genoeg verdwijnen. Hij staat te veel in de weg voor ons huis.
Wat er met het groentetuintje en kippenhok gaat gebeuren is
nog niet zeker. Ik vermoed dat die verplaatst gaan worden naar het stuk grond van de ouders van Ilse.

Fotos volgen nog.

vrijdag, juni 17, 2005

Verkaveling & Aankoop Bouwgrond

Beslissing:

Na lang wikken en wegen (Bouwen? Kopen? Waar? Wat? Wanneer? ...) hebben we in Augustus 2003 uiteindelijk de knoop doorgehakt en beslist te bouwen op een stukje bouwgrond naast de ouders van Ilse. De bedoeling was een stuk van hun tuin te verkavelen en dat te kopen.
Het feit dat we net uit onze huurwoning gezet waren (zoon van eigenares kwam erin wonen) heeft ons ertoe aangezet de knoop versneld door te hakken.

Schattingsverslag:

Eerste stap was het laten schatten van de bouwgrond. Een landmeter heeft een schattingsverlag voor ons gemaakt.Behalve om te weten wat de grond waard is, dient dit schattingsverlag ook om eventuele latere discussies over de betaalde prijs te vermijden.

Beek:

Op het stukje bouwgrond loopt een beek. Deze ligt in de weg om te kunnen bouwen en moet verplaatst worden.
Hiervoor zijn twee stappen nodig: Eerst moet een machtiging gevraagd worden daarna moet er een stedebouwkundige vergunning aangevraagd worden.
In principe moesten we eerst de machtiging voor het verleggen van de beek krijgen voor we de verkavelingsaanvraag konden indienen maar we hebben dit toch (ongeveer) tesamen ingediend.
Behalve het verplaatsen van de beek, wilden we de beek ook inbuizen, zodat er geen open bedding meer is.

Indienen aanvraag machtiging beek: 19/3/2004
Machtinging verleggen beek verkregen: 15/9/2004
Looptijd: 180 dagen

Uiteingelijk mogen we de beek niet inbuizen, enkel verleggen.

Verkaveling:

Volgende stap is het aanvragen van een verkavelingsvergunning.
In principe moesten we wachten op de machtiging van de beek, maar dat hebben we dus niet gedaan.
Gevolg: op 12/9/2004 krijgt de gemeente een negatief advies van stedebouw voor de verkaveling, wegens het niet hebben van een machtiging voor het verleggen van de beek. Drie dagen later (15/9/2004) verkrijgen we de machtiging.
Gelukkig dient de gemeente een vraag tot herziening van het advies in en moeten we het verkavelingsproces niet helemaal opnieuw starten.

Indienen verkavelingsaanvraag: 6/4/2004
Goedkeuring verkaveling: 6/12/2004
Looptijd: 244 dagen

Uiteindelijk is onze bouwzone een meter smaller geworden (omdat de beek open moet blijven) en mogen we niet met een plat dak bouwen.
Een toegevoegd blad met 10 voorbeelden van huizen met platte daken binnen de 300m in dezelfde straat heeft niet mogen baten. De voorbeelden waren aan de overkant straat of een winkel of te ver weg (3 huizen verder) om relevant te zijn ... ):

Aankoop:

Laatste stap is de uiteindelijke aankoop.

Eerste afspraak notaris: 24/12/2004
Verlijden van de acte: 25/4/2005
Looptijd: 122 dagen

dinsdag, juni 07, 2005

Welkom

Welkom op onze bouw-blog.

Bedoeling is dat wij hier de vorderingen neerpennen in de bouw van onze woning.
Zo kan iedereen die het interesseert een beetje meevolgen en hebben wij ook wat meer overzicht.

Bouwheer Pascal.